Các công việc của Tư vấn thẩm tra theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, chúng tôi còn mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư bao gồm:

  • Thẩm tra từ ý tưởng của Thiết kế (Đối với những dự án chúng tôi được tiếp cận ngay từ đầu). Chỉnh sửa cho đơn vị thiết kế ngay từ trong định hình ý tưởng thiết kế.
  • Thẩm tra thiết kế cơ sở để đảm bảo hồ sơ tuân thủ theo các quy định của Nhà nước đồng thời định hình cho đơn vị thiết kế hướng đi đúng để thiết kế dự án.
  • Tư vấn cho Chủ đầu tư về các giải pháp thiết kế tối ưu ngay từ ban đầu để đảm bảo tiết kiệm chi phí cho Chủ đầu tư. bao gồm: Giải pháp kiến trúc, giải pháp kết cấu và giải pháp cơ điện.
  • Tính tối ưu cho hệ kết cấu của công trình.
  • Góp ý chi tiết thiết kế thi công để đảm bảo hạn chế các chỉnh sửa trong quá trình thi công công trình.
  • Sử dụng phần mềm mô phỏng 3D để phục vụ cho kiểm tra tính tương thích giữa các bộ môn và kiểm tính khối lượng.