Các công việc của Tư vấn quản lý dự án theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, chúng tôi còn mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư bao gồm:

 • Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, đối chiếu với Tổng dự toán công trình để đảm bảo dự trù kinh phí đủ để thực hiện dự án.
 • Quản lý toàn bộ hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự án công trình, lưu trữ ngăn nắp, khoa học. Khi kết thúc công trình, bàn giao kho lưu trữ hồ sơ cho Chủ đầu tư dưới dạng chìa khóa trao tay. Đảm bảo bất kỳ nhân viên nào của Chủ đầu tư đều có thể tra cứu và lấy hồ sơ như mong muốn.
 • Đối với các dự án phức tạp, đề xuất với đơn vị thiết kế giải pháp thi công để đảm bảo tính khả thi của đồ án thiết kế.
 • Giúp Chủ đầu tư kiểm soát chỉ dẫn kỹ thuật (SPEC) cả tiếng Anh và tiếng Việt, đảm bảo các chỉ dẫn kỹ thuật đúng theo quy định và khả thi trên thị trường Việt Nam cả trên phương diện kỹ thuật và giá.
 • Giúp Chủ đầu tư kiểm soát: Thiết kế, SPEC, giá cùng một mặt bằng thống nhất.
 • Cung cấp miễn phí toàn bộ hồ sơ chất lượng cho toàn bộ dự án để đảm bảo sự thống nhất.
 • Cung cấp cho Chủ đầu tư năng lực của các Nhà thầu trên thị trường phù hợp với từng gói thầu của Dự án.
 • Tư vấn các giải pháp thi công để đấy nhanh tiến độ Dự án.
 • Luôn luôn sắp xếp trước các công việc của dự án từ 3-6 tháng theo thứ tự ưu tiên. Đối với những gói thầu đòi hỏi tính phức tạp sẽ chuẩn bị trước 1 năm.
 • Bao quát cho Chủ đầu tư toàn bộ các vấn đề về kỹ thuật trên hiện trường.
 • Giúp Chủ đầu tư quản lý dòng tiền của Dự án bằng các báo cáo định kỳ về quản lý hợp đồng và kế hoạch dự trù vốn cho các gói thầu sắp tới.