Lastest projects

EXPERIENCE & CREATIVITY HOUSE

LASTEST PROJECTS

EXPERIENCE & CREATIVITY HOUSE

Thư viện thành phố Vĩnh Yên
Thư viện thành phố Vĩnh Yên
Quy hoạch - Kiến Trúc
Mầm non Lĩnh Nam
Mầm non Lĩnh Nam
Quy hoạch - Kiến Trúc
Mầm non Tương Mai
Mầm non Tương Mai
Quy hoạch - Kiến Trúc
TMS Grand City Phúc Yên
TMS Grand City Phúc Yên
Hạ Tầng Kỹ Thuật, Quy hoạch - Kiến Trúc
Làng hoa Tiền Phong
Làng hoa Tiền Phong
Hạ Tầng Kỹ Thuật

RECENT PROJECTS

From concept to creation

Thư viện thành phố Vĩnh Yên
Thư viện thành phố Vĩnh Yên
Quy hoạch - Kiến Trúc
Mầm non Lĩnh Nam
Mầm non Lĩnh Nam
Quy hoạch - Kiến Trúc
Mầm non Tương Mai
Mầm non Tương Mai
Quy hoạch - Kiến Trúc
TMS Grand City Phúc Yên
TMS Grand City Phúc Yên
Hạ Tầng Kỹ Thuật, Quy hoạch - Kiến Trúc
Làng hoa Tiền Phong
Làng hoa Tiền Phong
Hạ Tầng Kỹ Thuật
Sky garden Vĩnh Yên
Sky garden Vĩnh Yên
Hạ Tầng Kỹ Thuật, Quy hoạch - Kiến Trúc
TNR Star Đồng Văn
TNR Star Đồng Văn
Hạ Tầng Kỹ Thuật, Quy hoạch - Kiến Trúc