Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

o Quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp;
o Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;
o Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
o Thiết kế công trình Cảng-Đường thủy;
o Trang trí nội ngoại thất công trình;
o Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước, công trình xây dựng;
o Thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, san nền, thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;
o Thiết kế cấp điện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khu chế xuất, Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
o Thiết kế phòng cháy, chữa cháy;
o Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
o Tư vấn đấu thầu;
o Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính);
o Tư vấn đánh giá tác động môi trường;
o Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán chi phí phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng;
o Dịch vụ đánh giá báo cáo đầu tư, dự án đầu tư;
o Hoạt động tư vấn quản lý;
o Quản lý dự án các công trình xây dựng;
o Giám sát thi công xây dựng Giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp và thủy lợi lĩnh vực chuyên môn giám sát xây dựng và hoàn thiện;
o Khảo sát trắc địa công trình;
o Khảo sát địa chất công trình;
o Khảo sát địa chất thủy văn;
o Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
o Xây dựng nhà các loại, hoàn thiện công trình xây dựng;
o Xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác: Xây dựng công trình công nghiệp; các công trình thể thao ngoài trời; hạ tầng kỹ thuật;
o Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác;
o Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ;
o Xây dựng công trình công ích;
o Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
o Buôn bán máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
o Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông