Enter your keyword

Phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước An

Phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước An

IN Hạ Tầng Kỹ Thuật
Investor Name:
Công ty cổ phần thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân
Published Date:
5 August, 2023
Location:
Tổ dân phố 9, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Value:
Architecture:
Reenco Việt Nam
About Project
  • Dự án Phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có diện tích 17,02 ha tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
  • Ranh giới khu đất được giới hạn như sau:
    • Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch có lộ giới 15m;
    • Phía Đông: Giáp đường quy hoạch Ngô Mây có lộ giới 26m;
    • Phía Nam: Giáp đường Nguyễn Trường Tộ;
    • Phía Tây: Giáp khu Đông Bắc thị trấn Phước An;