Enter your keyword

Nâng cấp đường và bờ kè sông Kẻ Sặt

Nâng cấp đường và bờ kè sông Kẻ Sặt

IN Cầu đường
Investor Name:
UBND Huyện Ân Thi
Published Date:
9 July, 2017
Location:
H. Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên
Value:
127 tỷ VNĐ
Architecture:
Reenco Việt Nam
About Project

Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp đường và kè bờ khu vực sông Kẻ Sặt được đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục:

+ Thiết kế nền mặt đường giao thông, tổ chức an toàn giao thông.

+ Thiết kế hệ thống thu gom thoát nước với đoạn tuyến qua khu dân cư.

+ Thiết kế các công trình trên tuyến: cống thoát nước ngang, cống thuỷ lợi, tường chắn…

– Tổng chiều dài tuyến thiết kế là 17,2Km

Đối với tuyến ĐH63, ĐH61, tuyến nhánh ĐH63 nối với TL386

+ Cấp đường: Đường cấp IV – Đồng bằng

+ Tốc độ thiết kế: Vtk = 60km/h (một số đoạn hạn chế cho tốc độ thấp hơn)

+ Mặt đường cấp cao A1: bê tông nhựa rải nóng Eyc=140Mpa.

+ Tải trọng trục thiết kế: 10T/ trục