Enter your keyword

Khu công nghiệp Phù Ninh

Khu công nghiệp Phù Ninh

IN Hạ Tầng Kỹ Thuật, Quy hoạch - Kiến Trúc
Investor Name:
Tổng công ty Viglacera - CTCP
Published Date:
5 August, 2023
Location:
Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Value:
Architecture:
Reenco Việt Nam
About Project
  • Khu vực dự án KCN Phù Ninh thuộc địa giới hành chính các xã: Gia Thanh, Bảo Thanh, Trị Quận, Hạ Giáp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  • Phía Bắc: Giáp Khu dân cư xã Trị Quận;
  • Phía Nam: Giáp Khu dân cư xã Gia Thanh;
  • Phía Đông: Giáp Khu dân cư xã Hạ Giáp;
  • Phía Tây: Giáp Khu dân cư xã Bảo Thanh;
  • Phía Tây Nam: Giáp đường tỉnh 323G và đường Âu cơ – Đoan Hùng (theo quy hoạch);
  • Phía Tây Bắc: Giáp đường tỉnh 323D.
  • Quy mô: Khoảng 300 ha.
  • Nhằm triển khai phát triển Khu công nghiệp kêt hợp đô thị, dịch vụ tại huyện Phù Ninh, Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương cho phép tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 4973/UBND-KTN ngày 27/10/2021.
  • Do đó, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phù Ninh,tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào KCN theo định hướng phát triển các KCN của cả nước, từ đó đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển cho kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ.