Enter your keyword

Khu công nghiệp Bình Tân

Khu công nghiệp Bình Tân

IN Hạ Tầng Kỹ Thuật, Quy hoạch - Kiến Trúc
Investor Name:
Công ty cổ phần tôn Đông Á
Published Date:
5 August, 2023
Location:
Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Value:
65.789.556.400 đ
Architecture:
Reenco Việt Nam
About Project
  • Cụm công nghiệp Bình Tân nằm sát khu vực sông Hậu sát ngay CCN Tân Quới và Khu xăng dầu Petro Vĩnh Long. Gần với tuyến đường quốc lộ 54 có vị trí rất thuận lợi trong việc thu hút phát triển công nghiệp, giao lưu và phát triển kinh tế với các địa phương.
  • Với định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Bình Tân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư sản xuất công nghiệp, cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Bình Tân. Phát huy giá trị sử dụng đất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương. Hiện nay nhu cầu về mặt bằng sản xuất phục vụ di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, cũng như thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc thành lập Cụm công nghiệp Bình Tân, huyện Bình Tân là rất cần thiết.