Enter your keyword

Cải tạo và nâng cấp đường giao thông đê tả sông Hồng

IN Cầu đường
Investor Name:
UBND Huyện Vĩnh Tường
Published Date:
1 July, 2011
Location:
H. Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc
Value:
Architecture:
Reenco Việt Nam
About Project

Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông (Đoạn từ Km0+00 đến Km17+950) được đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục:
+ Thiết kế tuyến đê kết hợp đường giao thông.
+ Thiết kế hệ thống thoát nước mưa.
+ Thiết kế hệ thống cấp điện và chiếu sáng.
+ Thiết kế công trình phụ trợ, hoàn trả: Điếm canh đê, trạm bơm…
– Chiều dài tuyến thiết kế là 17.88Km

Chỉ tiêu kỹ thuật đê:
– Cấp hạng đê: Đê cấp I.
– Tần suất lũ thiết kế: 0.2%.
– Cao trình đỉnh đê ứng với tần suất 0.2%:
* Cấp hạng đường:
– Cấp đường: Đường trục chính cấp III.
– Tốc độ thiết kế: Vtk = 60km/h