Cấp phép xây dựng từ 122 ngày còn 42 ngày

Cấp phép xây dựng từ 122 ngày còn 42 ngày

Nội dung này được đề cập trong kiến nghị về quy trình một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng.

Cấp phép xây dựng từ 122 ngày còn 42 ngày

Thành phố kiến nghị giảm 3 thủ tục còn 1 thủ tục là cấp phép xây dựng – Ảnh: Huyền Trâm.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép áp dụng chính thức quy trình một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, chấp thuận việc phân cấp cho một cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng. 

UBND Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng theo hướng giảm từ 3 thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng) xuống còn 1 thủ tục là cấp giấy phép xây dựng.

Theo đánh giá, việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng trong thời gian qua là khả thi, đem lại tính tiện ích cao cho doanh nghiệp.

Cụ thể, chủ đầu tư được nộp hồ sơ cùng lúc ba thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng); rút ngắn thời gian nhận kết quả giải quyết của cả ba thủ tục từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

Trả lời

Your email address will not be published.